TOKUGAWA TOLL-ÁLLVÁNY Tokugawa pen-tate

A kiállított bőrdomborításos toll-állványt az utolsó sógun unokája, Tokugawa Motoko asszony /1902-1997/ készítette 1997-ben.

A középkori Japánban a sógun – akit mai szóhasználattal fővezérnek, főbírónak és főpapnak nevezhetnénk egyszemélyben – gyakran nagyobb hatalmat testesített meg a császárnál. Tokugawa Ieyasu 1603-ban szerezte meg e magas rangot, és 265 évre biztosította dinasztiája hatalmát. Az utolsó sógun Tokugawa Yoshinobu /1837-1913 / uralkodása alatt a császár 1868-ban megszüntette a sógunátust.

Unokája, Motoko, aki személyesen ismerhette legendás nagyapját, szerepet vállalt a szigetország külföldi kapcsolatainak alakításában. Az első világháború után, amikor Németországban lakott, Budapestre is ellátogatott.

Idősebb korában mitoi birtokára visszavonulva idejét elmélkedésre és a hagyományok őrzésére szentelte. Bőrdomborítással és tűzzománccal foglalkozott. Művei a mitoi Tokugawa múzeumot gazdagítják.

A sógun unokájának magyarországi utazására vonatkozó adatok saját kutatásunkból származnak, a japán-magyar kapcsolatok történetében még nem ismertek!